prev Ski lift takes us down for the last few 100m towards Pontresina. next


Thumbnails